محاکمه مرسی و رهبران اخوان به ۲۵ ژوئن موکول شد

سیاسی

دادگاهی در قاهره محاکمه رئیس جمهوری مخلوع مصر و ۱۰ نفر از رهبران اخوان المسلمین به اتهام جاسوسی برای قطر را به ۲۵ ژوئن موکول کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دادگاه کیفری قاهره روز ۲۱ ژوئن دادگاه محمد مرسی را با حضور ۱۰ نفر از رهبران و اعضای جنبش اخوان المسلمین مصر به اتهام افشای اسناد محرمانه برای قطر از سر گرفت.
این در حالی بود که مرسی به هنگام ورود به قفس متهمان آرام و خندان بود. وی برای اولین بار لباس قرمز محکومان به اعدام را بر تن کرده بود. سایر متهمان نیز به محض دیدن محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر شعارهایی را در دفاع از وی سر دادند.

در جلسه امروز بنا بر تصمیم قضات دادگاه، روند رسیدگی به اتهامات مرسی و 10 نفر از اعضای ارشد اخوان به روز بیست و پنجم ژوئن (چهارم تیر ماه) موکول شد.
گفتنی است دادگاه کیفری مصر هفته گذشته محمد مرسی و شماری از اعضا و رهبران جماعت اخوان المسلمین را به اتهام آدم ربایی، کشتار و فرار دسته جمعی از زندان های مصر در سال ۲۰۱۱ به اعدام محکوم کرد.
همین دادگاه مرسی را به اتهام جاسوسی برای سازمان های بیگانه از جمله جنبش حماس فلسطین، حزب الله لبنان به حبس ابد محکوم کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']