گروه تروریستی الشباب یکی از مسئولین کنیا را به قتل رساند

سیاسی

افراد مسلحی که تصور می شود از اعضاء گروه تروریستی الشباب هستند، با حمله به یکی از مسئولین کنیا در شهر مرزی «واجیر» وی را به قتل رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، افراد مسلحی که تصور می شود از اعضاء گروه تروریستی الشباب هستند، با حمله به یکی از مسئولین کنیا در شهر مرزی «واجیر» وی را به قتل رساند.

به گفته پلیس این شهر، مقتول از مدیران شهر واجیر بود.

فرمانده پلیس واجیر در این باره گفت: افراد مسلح آنقدر خوب مقتول را می شناختند که هنگام حمله به وی بدون اینکه به ۳ فرد همراه وی آسیبی برسانند، تنها او را به قتل رساندند.

این حادثه فقط ۳ روز پس از لغو ۲ ماهه حکومت نظامی در این منطقه رخ داده است.

دولت کنیا به دنبال حمله گروه تروریستی الشباب به یک دانشگاه در این منطقه در شمال شرقی کنیا و قتل عام ۱۴۸ نفر، مقررات حکومت نظامی در آن را به اجرا گداشته بود.