هواپیمای روسی بدون اجازه به طرف مسکو به پرواز درآمد

سیاسی

یک فروند هواپیمای خصوصی از فرودگاه «ایشیم»، شهری در جنوب منطقه «تایومن» روسیه بدون اجازه به آسمان برخاست و به سوی مسکو پرواز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، یک فروند هواپیمای خصوصی از فرودگاه «ایشیم»، شهری در جنوب منطقه «تایومن» روسیه بدون اجازه به آسمان برخاست و به سوی مسکو پرواز کرد.
خبرگزاری شین هوا به جزئیات بیشتری در این خصوص اشاره نکرده است.

برخی منابع خبری از احتمال هواپیمایی ربایی بودن این رخداد سخن به میان آورده اند.