استانی شدن انتخابات؛ مقدمه ای برای شکل گیری احزاب سیاسی

حسن خجسته در خصوص پیگیری های مقدماتی تصویب طرح استانی شدن انتخابات گفت : «طرح استانی شدن انتخابات با 14 ماده که طرحی اثرگذار و نجات دهنده کشورمان است، امروز به پایان رسید و بالاترین آرا را بدست آورد.»

به گزارش خبرآنلاین، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس در گفت وگویی که در رادیو گفت و گو داشت، با بیان اینکه مسائل منطقه ای و استانی بطور دقیق از طریق نظارت بررسی خواهد  شد، بر فعال تر شدن احزاب بر اساس این طرح تاکید کرد.

خجسته افزود: «قصد داریم رقابت ها استانی و برنامه ریزی شده باشد و مسائل جزئیکه اجازه نمی داد وظیفه اصلی نمایندگان که همان قانونگذاری است، از بین رود.» رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در خصوص ادامه روند تبدیل این طرح به قانون، گفت: «این طرح به شورای نگهبان ارجاع داده می شود و اگر اشکالی بدان  گرفته شود، مجددا به مجلس باز می گردد تا اصلاح گردد.»  خجسته از تاثیرات این طرح بر انتخابات پیش رو سخن گفت: «انتخابات در این دوره از  حالت شهرستانی خارج شده و بصورت استانی عملیاتی و اجرایی خواهد شد.»

وی در این راستا به ماده 7 این طرح اشاره کرد و افزود: «بر این اساس از هر یک از حوزه های انتخابیه، نامزدهایی که 15 درصد آرای صحیح را کسب کرده باشند و  بالاترین رای را در استان بدست آورد، بعنوان نماینده مردم انتخاب می شود.»

خجسته در تکمیل این مسئله گفت: «در ماده 7 موضوعی طراحی شده که نامزدها درهر حوزه انتخابیه حداقل 15 درصد آرا را کسب کنند و هر کس که در سطح استان بیشترین آرا را کسب نماید، بعنوان نماینده شهرستان و استان محسوب می شود.»

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در خصوص دیگر فواید این طرح اظهارکرد: «از این طریق هم مشارکت بالا می رود چون احزاب فعال می شود؛ دیگر آنکه در سطح استان نامزدها به سمتی حرکت می کنند که آرای خوبی را کسب کنند.»

خجسته در پاسخ به این پرسش که آیا تشکل هایی که در حال شکل گیری است در آیندهنزدیک به حزب تبدیل می شود یا خیر، گفت: «در گذشته حزب نداشتیم؛ ولی غالبا  احزاب اقداماتی را اجرایی می کردند. یعنی بدون اینکه تعهدی برای خود ایجاد کنند خود  را رشد می دادند و بعد از انتخابات همه چیز را رها می کردند.»

وی خاطرنشان کرد: «وقتی احزاب وارد انتخابات می شوند، باید به مردم برنامه ارائه دهند که در آینده رقابتی مبتنی بر برنامه لیست های ارائه شده صورت گیرد.»

خجسته بر لزوم ارائه گزارش از سوی احزاب در پایان دوره و همچنین مراقبت های در طول مدت فعالیت خود تاکید کرد و افزود: «احزاب باید بر روی طرح ها و لوایح  بصورت کارشناسی کار کنند و در آینده اگر بخوبی عمل کنند، حزب شان رای خواهد آورد.»

وی استانی شدن انتخابات را مقدمه شکل گیری احزاب سیاسی خواند و گفت: «احزابباید پاسخ گوی مردم باشند که در مدت فعالیت خود چه اقداماتی انجام داده اند و مردم در آینده متناسب با این عملکرد به این ها رای دهند.»

2929

کد N864479