پایان بررسی طرح استانی شدن انتخابات در مجلس/ مدت تبلیغات نامزدها به 2 هفته افزایش یافت

مجلس نهم

با تصویب چهارده ماده طرح استانی -شهرستانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی ، بررسی این طرح در صحن علنی مجلس به پایان رسید.

 به گزارش خبرانلاين، چند ماده باقي مانده از اين طرح امروز به تصويب نمايندگان رسيد و براي تامين نظر شوراي نگهبان به اين نهاد ارسال خواهد شد.

براین اساس، ماده 7 این طرح؛ از هر حوزه انتخابیه موجود استان، نامزد یا نامزدهایی که حداقل 15 درصد آراء صحیح ماخوذه حوزه انتخابیه موضوع تبصره ذیل ماده 1 این قانون را کسب کرده و بالاترین رای را در کل استان بدست آورده‌اند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب می‌شوند.

نمایندگان در مجموع  با 153 رای موافق، 27 رای مخالف و 9 رای ممتنع با این ماده واحده موافقت کردند.

همچنين در ماده 8 اين طرح نيز كه با 154 راي موافق، به تصويب رسيد، آمده است: به منظور تجمیع نتایج آراء حوزه‌های انتخابیه موجود در استان هیئتی به عنوان هیئت اجرایی استان در محل استانداری با ریاست استاندار و عضویت مدیرکل ثبت احوال استان، رئیس دادگستری استان و نمایندگان معتمدین محلی عضو هیئت‌های اجرایی مرکز حوزه‌های انتخابیه موجود در استان تشکیل می‌شود.

 نمایندگان در جریان بررسی طرح استانی شدن انتخابات حوزه‌های انتخابیه ماده 9 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.براین اساس ماده 9 این طرح تصریح می‌کند: مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی 14 روز بوده که 15 روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی ادامه دارد.

مجلس با ماده 10 اين طرح موافقت كرد كه در ان آمده است:در صورت ابطال انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه موجود انتخابات نسبت به آن حوزه انتخابیه باطل و نسبت به سایر حوزه های انتخابیه موجود استان صحیح است.

همچنین نمایندگان با ماده 11 این طرح نيز موافقت کردند كه در اين ماده نيز تاكيد شده است كه انتخابات میان دوره ای مجلس یک مرحله ای است و هر نامزد صرفاًچنانچه در حوزه انتخابیه محل ثبت نام واجد اکثریت نسبی آراء گردد به مجلس شورای اسلامی راه می یابد.

در ادامه نمایندگان با ماده 12 طرح مذکور با 162 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنعاز مجموع 228 نماینده حاضر موافقت کردند.

در این ماده تأکید شده است که حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی از شمولاین قانون مستثنی هستند.

همچنين براساس ماده 13 این طرح به استثنای تبصره‌های آن، ماده 9 و تبصره 1 ان و مواد 24 و 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود.

براساس ماده 14 این طرح آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب آن توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد كه اين ماده نيز به تصويب نمايندگان رسيد تا بررسي طرح استاني شدن انتخابات در صحن به پايان برسد.

29220

کد N864391