با موافقت نمایندگان مجلس؛

مدت تبلیغات انتخابات مجلس ۱۴ روز تعیین شد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدت تبلیغات انتخاباتی مجلس در طرح استانی - شهرستانی شدن را ۱۴ روز تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، با تصویب ماده ۹ طرح «استانی- شهرستانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس»، مدت فعالیت تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را تعیین کردند.

بر این اساس مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای نامزدهای نمایندگی مجلس ۱۴ روز بوده که ۱۵ روز قبل از اخذ رای، آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رای ادامه دارد.

نمایندگان با همچنین با تصویب ماده ۱۰ این طرح مقرر کردند، در صورت ابطال انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه موجود، انتخابات نسبت به آن حوزه انتخابیه باطل و نسبت به سایر حوزه های انتخابیه موجود استان صحیح است.

انتخابات میان دوره ای مجلس، یک مرحله ای و با اکثریت نسبی آراء برگزار می شود

نمایندگان خانه ملت، در ادامه ماده ۱۱ را تصویب کردند؛ بر اساس این ماده انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی یک مرحله ای است و هر نامزد صرفا چنانچه در حوزه انتخابیه موجود واجد اکثریت نسبی آراء شود، به مجلس شورای اسلامی راه می یابد.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۱۲ حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی را از شمول مقررات این قانون مستثنی کردند.

با تصویب ماده ۱۳ این طرح، ماده ۸ به استثنای تبصره های آن، ماده ۹ و تبصره ۱ آن و مواد ۲۴ و ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب هفتم آذرماه ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن نسخ می شود.

در نهایت با تصویب ماده ۱۴ مقرر شد، آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب آن توسط وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.