ترور یکی از رهبران حزب کنگره ملی یمن

سیاسی

یکی از رهبران حزب کنگره ملی یمن توسط افراد مسلح به قتل رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، چند فرد مسلح با تیراندازی به سمت «عارف سکران» از رهبران حزب کنگره به ریاست «علی عبدالله صالح» رئیس جمهوری پیشین یمن در استان اب وی را به قتل رساندند.

خواندنی از سراسر وب