برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان در هاله ای از ابهام

سیاسی

مسئولان کمسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کردند برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در سال جاری غیر ممکن است و سال آبنده باید برگزار گردد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، عبدالرحمان هوتکی معاون کمیسیون انتخابات با اعلام این مطلب اظهار داشت: «متاسفانه باید بگویم که ما امسال این فرصت ها را از دست دادیم و انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی امسال صورت نمی گیرد؛ برای اینکه ما چند ماه محدود داریم و بعد هم زمستان می آید. انشالله در روزهای نزدیک، روی این تصمیم گرفته خواهد شد که در سال آینده، در کدام تاریخ انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی صورت گیرد.»

قابل ذکر است که مهلت کاری پارلمان افغانستان امروز به پایان می رسد؛ با این وجود حتی زمان برگزاری انتخابات بعدی نیز مشخص نشده است.

اشرف غنی دیروز در بیانیه ای اعلام کرد اعضای پارلمان تا زمان مشخص شدن نتایج انتخابات بعدی به کار خود ادامه می دهند.

رئیس جمهور افغانستان در این بیانیه گفته بود تا یک ماه دیگر زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مشخص خواهد شد.