مجلس تصویب کرد

14 روز مهلت تبلیغات انتخابات نامزدهای نمایندگی مجلس

انتخابات

بر اساس مصوبه مجلس مدت تبلیغات انتخاباتی برای نامزدهای نمایندگی مجلس 14 روز خواهد بود که 15 روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس ماده 10 طرح مذکورکه به تصویب مجلس رسید در صورت ابطال انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه موجود، انتخابات نسبت به آن حوزه انتخابیه کامل و نسبت به سایر حوزه‌های انتخابیه موجود استان صحیح است.

ماده 11 طرح استانی شدن انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی یک مرحله‌ای است و هر نامزد صرفاً چنانچه در حوزه انتخابیه موجود واجد حداکثر نسبی آرا گردد به مجلس راه می‌یابد.

بر اساس ماده 12 این طرح حوزه‌های انتخابیه اقلیت‌های دینی از شمول این قانون مستثنی هستند.

بر اساس ماده 13 طرح مذکور، ماده 8 به استثنای تبصره‌های آن، ماده 9 و تبصره 1 آن و مواد 24 و 56 قانون انتخابات به مجلس شورای اسلامی مصوب 7 آذر 1378 و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود.

بر اساس آخرین ماده طرح استانی شدن انتخابات، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب آن توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام

کد N864049