زخمی شدن ۷نظامی صهیونیست درجریان تمرینات نظامی

سیاسی

هفت نظامی اسرائیلی در جریان آموزش نظامی در دره اردن زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن هفت نظامی رژیم صهیونیستی در جریان تمرینات نظامی در دره اردن خبر دادند.

جزئیات بیشتری از این واقعه در دست نیست.