با تصویب نمایندگان مقرر شد؛

لزوم کسب ۱۵ درصد آرای شهرستان و اکثریت نسبی استان برای نمایندگی

سیاسی

نمایندگان مجلس، کسب ۱۵ درصد آرای حوزه انتخابیه شهرستان و اکثریت نسبی آرای استان را برای انتخاب به عنوان نماینده مجلس تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی طرح یک فوریتی استانی – شهرستانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس، با تصویب ماده ۷ این طرح، نصاب آرای لازم برای نمایندگی مجلس را تعیین کردند.

بر اساس این ماده، از هر حوزه انتخابیه موجود استان، نامزد یا نامزدهایی که حداقل ۱۵ درصد آرای صحیح مأخوذه حوزه انتخابیه، موضوع تبصره ماده ۱ این قانون را کسب کرده و بالاترین رای را در کل استان به دست آورده‌اند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب می‌شوند.

همچنین بر اساس تبصره این ماده، در صورتی که حد نصاب در این ماده برای یک یا چند کرسی به دست نیاید، نامزد یا نامزدهایی که بیشترین رای را نسبت به سایر نامزدهای آن حوزه انتخابیه در سطح استان کسب کرده باشند، به عنوان نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه به مجلس راه می‌یابند.