وزارت کشور موظف به تهیه فرم‌های رأی برای انتخاب نمایندگان استان‌ها شد

ایسنا نوشت :

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه وزارت کشور را موظف کردند برگه‌های رأی را به گونه‌ای طراحی کنند که هر رأی دهنده در استان بتواند برای همه صندلی‌های نمایندگی حوزه‌های موجود در استان نماینده انتخاب کند.

 167 نفر از 225 نماینده حاضر در جلسه وزارت کشور را موظف کردند برگه‌های رأی را به گونه‌ای طراحی کنند و در اختیار رأی‌دهندگان قرار دهند که هر رأی دهنده در استان بتواند برای همه کرسی‌های نمایندگی حوزه‌های موجود در استان به صورت مجزا نماینده انتخاب کند.

همچنین در برگه رأی محلی جهت رأی به عنوان فهرست تعیین شود.

2929

کد N863685