بازداشت یکی از مجریان شبکه الجزیره در آلمان

واحدمرکزی خبر نوشت:

شبکه الجزیره از بازداشت احمد منصور یکی از مجریان این شبکه قطری در آلمان خبر داد. احمد منصور که در حال ترک آلمان بود، در فرودگاه برلین و با درخواست قضایی مصر بازداشت شده است.
وی در گفگتوی تلفنی با شبکه الجزیره اتهاماتش را تجاوز، سرقت و آدم ربایی عنوان و دولت مصر را به تسویه حساب سیاسی متهم کرد.

4949

کد N863477