داعش عامل انفجار تروریستی در مقابل مسجد صنعاء

سیاسی

گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجار تروریستی امروز در مقابل مسجد «قبة المهدی» واقع در استان صنعاء یمن را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، گروه تروریستی داعش در صفحه منسوب به خود در توئیتر مسئولیت انفجار امروز در مقابل مسجد «قبة المهدی» صنعاء را بر عهده گرفت.

انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در مقابل این مسجد در منطقه «صنعاء القدیمه» واقع در پایتخت یمن، دو شهید و شش زخمی برجای گذاشت.