اسناد ویکی لیکس فاش ساخت؛

تضمین عربستان به اروپا درباره جبران کاهش نفت ایران

سیاسی

اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس حکایت از تعهد عربستان به اروپا درباره جبران کاهش صادرات نفت ایران دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسناد منتشر شده توسط سایت افشاگر ویکی لیکس نشان می دهد که عربستان سعودی درباره جبران کاهش تولید نفت در بازارهای جهانی در صورت تحریم نفتی ایران به اروپا تضمین داده بود.

بنا بر یکی از اسناد سری منتشر شده وزارت امور خارجه عربستان توسط ویکی لیکس نشان می دهد که عربستان از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس درخواست کرده است تا در صورت تحریم واردات نفت ایران توسط اتحادیه اروپا، با افزایش تولید نفت خود جبران حذف نفت ایران در بازار را بکنند.

این سایت امروز اعلام کرد قصد دارد ۵۰۰ هزار از اسناد دیپلماتیک سفارت خانه های عربستان در سطح جهان را منتشر کند.