مناطقی از پاکستان بهشت امن تروریست ها است

سیاسی

گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا بخش هایی از خاک پاکستان را بهشت تروریسست ها خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی بی ان لایو، بر اساس گزارش سالانه وزارت خخارجه آمریکا بخش های چشمگیریی از خاک پاکستان بصورت بهشت امنی برای تروریست ها باقی مانده است.

بنا بر این گزارش این مناطق شامل اسستان های وزیرستان، بلوچستان و مناطق قبیله ای این کشور در مرز افغانستان است.

بنا بر این گزارش گروه ههای تروریستی مثل طالبان، لشگر جنگوی، القاعده ، حقانی و تحریک طالبان از فرصت موجود در این مناطق برای ااقدامات تروریستی خود در منطقه بهره می برند.