ترور امام جماعت مسجدی در حضرموت یمن بعد از مخالفت با تجاوز عربستان

تسنیم نوشت:

عناصر القاعده امام جماعت و خطیب مسجد الحزم واقع در منطقه شبام در استان حضرموت یمن را به دلیل مخالفت با حملات عربستان ترور کردند.

به گزارش شبکه خبری المنار، بر اثر حمله جنگندههای سعودی به یکی از ساختمان های مسکونی در منطقه یسنم واقع در شهرستان باقم در استان صعده در شمال یمن 4 تن به شهادت رسیدند.

همچنین دیگر جنگنده‌های عربستان سعودی در چهار نوبت فرودگاه بین المللی صنعاء را بمباران کردند.

از سوی دیگر عناصر گروه تروریستی القاعده امام جماعت و خطیب مسجد «الحزم» واقع در منطقه «شبام» در استان حضرموت یمن را به دلیل مخالفت با حملات عربستان ترور کردند.

جنگنده‌های عربستان سعودی همچنین در 3 نوبت شهرستان الحزم واقع در استان جوف یمن را بمباران کردند.

در مقابل ارتش و کمیته‌های مردمی یمن نیز پایگاه‌های نظامی الدخان، الدود، العمود و پایگاه های تازه تاسیس در الخوبه واقع در منطقه جازان را هدف قرار دادند.

52261

کد N862575