آغاز به کار پارلمان ترکیه/ کرسیهای عدالت و توسعه به کدام حزب رسید

سیاسی

​پارلمان جدید ترکیه در حالی از روز سه شنبه کار خود را آغاز می کند که با راهیابی احزاب جدید به آن، چینش کرسی نمایندگان هر حزب نیز شاهد تغییراتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، بیست و پنجمین دوره پارلمان ترکیه با چینش جدید کرسی­ها آغاز به کار می کند. این در حالی است که با راهیابی احزاب عدالت و توسعه، جمهوریخواه خلق، حرکت ملی  و دموکراتیک خلق­ها به پارلمان ترکیه  در چینش کرسی­های پارلمان این کشور نیز تغییراتی ایجاد می­شود.

پیش از آغاز به کار رسمی پارلمان، طرحی که از طرف ریاست پارلمان ملی ترکیه در مورد چینش جدید کرسی­ها در نشست­های پارلمان ارائه شده بود، در اختیار احزاب راهیافته به نهاد قانونگذاری قرار گرفت.

به این ترتیب کرسی­های قرارگیری نمایندگان هر یک از احزاب در مراسم سوگند که قرار است در روز سه شنبه ۲ تیرماه برگزار شود، مشخص شد. طبق طرحی که ارائه شده است، احزاب، کرسی­های دوره قبل خود را در اختیار خواهند داشت، اما در محدوده­ قرار گیری این کرسی­ها تغییراتی ایجاد خواهد شد.

این در حالی است که در این دوره نسبت به دوره پیشین، از محدوده­ کرسی­های متعلق به نمایندگان حزب عدالت و توسعه کاسته شده و در اختیار حزب دموکراتیک خلق­ها قرار خواهد گرفت. چینش کرسی­ها بدین ترتیب است که حزب جمهوریخواه خلق در کنار حزب عدالت و توسعه و به همین ترتیب احزاب حرکت ملی و دموکراتیک خلق­ها نیز در کنار حزب جمهوریخواه خلق جای می­گیرد.

طبق این گزارش با توجه به راهیابی احزاب جدید به بیست و پنجمین دوره پارلمان، نحوه چینش کرسی­ها نیزبا دوره­های پیشین کمی متفاوت است، بدین ترتیب که در انتهای کرسی هایی که برای حزب جمهوریخواه خلق تدارک دیده شده حزب عدالت و توسعه، در انتهای کرسی­های حزب حرکت ملی حزب جمهوریخواه خلق و در انتهای بخش اختصاص داده شده به حزب دموکراتیک خلق­ها نیز نمایندگانی از حزب حرکت ملی حضور خواهند داشت.

هرچند که پارلمان ملی ترکیه از مجموع ۵۵۰ نماینده تشکیل می شود، اما ۵۲۴ کرسی در پارلمان قرار دارد. از این رو به حزب عدالت وتوسعه که صاحب ۲۵۸ نماینده است، ۲۴۸ کرسی، به ۱۳۲ نماینده حزب جمهوری خلق ۱۲۶کرسی، به ۸۰ نماینده حزب حرکت ملی ۷۶ و به حزب دموکراتیک خلق­ها که ۸۰ نماینده را در اختیار دارد، ۷۲ کرسی اختصاص خواهد یافت. ضمنا در پارلمان ترکیه کرسی­هایی نیز برای هئیت رئیسه و کمیسیون تدارک دیده شده است.