دیده بان حقوق بشر:

بیشترین آمار مهاجرت به اروپا مربوط به ۴ کشور ناقض حقوق بشر است

سیاسی

سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد اکثر مهاجران به کشورهای اروپایی به ۴ کشوری که شاهد درگیری ها و یا نقض فاحش حقوق بشر هستند، تعلق دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بنا بر اعلام دیده بان حقوق بشر اکثر مهاجران به اروپا به کشورهای نیجریه، گامبیا، سنگال و مالی تعلق دارد که شهروندان این کشورها به خاطر خشونت و یا نقض حقوق بشر به دنبال شرایط بهتر برای زندگی هستند.
«جودیت ساندر لند» یکی از تهیه کنندگان گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر در این مورد گفت: اکثر کسانی که از طریق مدیترانه به دنبال مهاجرت به اروپا هستند با به خطر انداختن زندگی خود به دنبال شرایط بهتر برای زندگی هستند. 
وی افزود: یأس و ناامیدی از شرایط زندگی باعث می شود افراد به فکر مهاجرت به اروپا بیفتند به همین خاطر تمام اقدامات اتحادیه اروپا برای ممانعت از مهاجرت با شکست مواجه می شود.
طبق آمار کمیساریای عالی پناهندگان حدود ۱۰۰ هزار نفر از شهروندان آفریقایی ابتدای ژانویه تا کنون به دنبال مهاجرت به ایتالیا و یونان بوده اند.