پاکستان اجرای حکم اعدام را در ماه رمضان متوقف می کند

سیاسی

محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان از مقامات این کشور خواست بطور موقت و به احترام ماه رمضان، اجرای احکام اعدام را متوقف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر نخست وزیری پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد که محمدنواز شریف از مقامات قضایی این کشور خواسته است تا به حرمت ماه مبارک رمضان از اجرای احکام اعدام زندانیان در طول این ماه خودداری کنند.

این خبر در حالی اعلام می شود که در دسامبر سال ۲۰۱۴ و بدنبال حمله طالبان به یک مدرسه و کشتن ۱۵۰ نفر، نواز شریف بخشی از تشریفات مربوط به صدور و اجرای حکم اعدام را لغو کرد و همه متهمان را به جوخه اعدام سپرد.