از سوی یک مقام دیپلماتیک صورت گرفت؛

تکذیب توافق برای بازگرداندن اجباری پناهجویان ایرانی از استرالیا

سیاسی

یک مقام نزدیک به هیأت کنسولی ایرانی، برخی اخبار منتشره مبنی بر توافق ایران و استرالیا برای بازگرداندن اجباری پناهجویان ایرانی را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان دو روز نشست رایزنی‌های کنسولی میان جمهوری اسلامی ایران و استرالیا به ریاست مدیران کل کنسولی دو کشور، افزایش تسهیلات روادیدی و مسافرت اتباع یکدیگر برای گردشگری، تجارت و سرمایه‌گذاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

افزایش تسهیلات برای تردد آسان‌تر اتباع دو کشور در زمینه های گردشگری، بازرگانی، گسترش تبادلات دانشگاهی و اعطای بورس تحصیلی متقابل، گشایش نمایندگی های کنسولی، همکاری پلیس دو کشور برای مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، بررسی چگونگی کمک به حل مشکل پناهجویان ایرانی در اردوگاه‌های مهاجران که در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارند، تسهیلات برای مأمورین و دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، از جمله مطالب مورد بحث طرفین بوده است.

همچنین چگنی، مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه با «پیتر دوتون» وزیر مهاجرت استرالیا نیز در حاشیه اجلاس مذکور دیدار و گفتگو کرد.

در عین حال، یک مقام نزدیک به هیأت کنسولی ایرانی برخی اخبار منتشره مبنی بر توافق دو طرف برای بازگرداندن اجباری پناهجویان ایرانی را رد کرد و گفت: چنین موضوعی درست نیست و توافقی در این خصوص صورت نگرفته است؛ سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آزادی عمل اتباع خود برای گزینش محل اقامت و شغل خود است و چنانچه کسی از اتباع کشورمان قصد بازگشت به ایران را داشته باشد، این بازگشت باید داوطلبانه و فارغ از هرگونه اجبار صورت گیرد.