سنا بودجه نظامی ۶۰۰ میلیارد دلاری آمریکا را تصویب کرد

سیاسی

سنای آمریکا لایحه سیاست دفاعی ۶۰۰ میلیارد دلاری این کشور را در حالی تصویب کرد که لایحه نحوه تخصیص این بودجه را نپذیرفت و آن را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن تایمز، سنای آمریکا لایحه سیاست دفاعی ۶۰۰ میلیارد دلاری این کشور را در حالی تصویب کرد که لایحه نحوه تخصیص این بودجه را نپذیرفت و آن را رد کرد.
رد لایحه نحوه اختصاص یافتن بودجه نظامی، اولین راه در مجموعه راه حل هایی است که دموکرات ها وعده داده بودند به منظور اعمال فشار بر جمهوریخواهان برای از سر گیری مذاکرات بودجه انجام خواهند داد.

دموکرات ها و بسیاری از جمهوریخواهان، لغو محدودیت های هزینه ای که در سال ۲۰۱۱ به دولت تحمیل شده بود را خواستار بوده و آن را محدود کننده بسیاری از برنامه های دولت می دانند.

پیشتر اوباما تهدید کرده بود درصورت خودداری از تصویب لایحه نحوه هزینه ها در سنا، آن را وتو می کند.