عدالت وتوسعه ۲۵۸ کرسی؛

نتایج رسمی انتخابات در کشور ترکیه اعلام شد

سیاسی

شورای عالی انتخابات ترکیه نتایج رسمی انتخابات سراسری مجلس این کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شورای عالی انتخابات ترکیه نتایج رسمی انتخابات سراسری مجلس این کشور را اعلام کرد.

در انتخابات ۷ ژوئن پارلمان ترکیه، از مجموع ۵۵۰ کرسی بر اساس نتایج رسمی؛ حزب حاکم عدالت و توسعه با کسب ۲۵۸ کرسی، حزب جمهوریت خلق با کسب ۱۳۲ کرسی، حزب راست گرای حرکت ملی با کسب ۸۰ کرسی و حزب دموکراتیک خلق ۸۰ کرسی را در مجلس ترکیه به دست آوردند.

همچنین «سعدی گووِن» رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه میزان مشارکت مردم را در انتخابات سراسری ۷ ژوئن ۸۴% درصد اعلام کرد. ‌

قرار است مجلس جدید برای مراسم ادای سوگند نمایندگان سه شنبه ۲۳ ژوئن تشکیل جلسه دهد.

به گزارش رویترز، آمارها نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه برای اولین بار از زمان به قدرت رسیدنش در سال ۲۰۰۲ نتوانسته است با کسب اکثریت مطلق آراء به تنهایی به تشکیل دولت بپردازد.