آماده باش نظامی در عراق برای آزادسازی فلوجه و الرمادی از اشغال داعش

واحدمرکزی خبر نوشت:

شورای استان الانبار روز پنجشنبه از آماده باش کامل و فراهم شدن مقدمات آغاز عملیات نظامی گسترده نیروهای مشترک عراقی برای آزاد سازی دو شهر الرمادی و الفلوجه از اشغال تروریست های داعش خبر داد.
این دو شهر از اوایل ژانویه سال 2014 تاکنون در اشغال عناصر تروریستی داعش قرار دارند.
صباح کرحوت رییس شورای استان الانبار گفت: « آماده باش نظامی با بسیج گسترده نیروها به منظور آغاز حمله و نجات دو شهر فلوجه و الرمادی از سیطره تروریست ها آغاز شده است.»
به گزارش خبرگزاری رسمی اردن « پترا » از بغداد ، کرحوت افزود اعلام آغاز عملیات نظامی و ساعت صفر در اختیار حیدر العبادی نخست وزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است.

4949

کد N861729