تشدید تنش میان پارلمان و دولت افغانستان

سیاسی

به دنبال تشدید تنش ها میان پارلمان و دولت افغانستان، پارلمان این کشور طرح تنظیم حقوق مقامات دولتی را تصویب نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، در پی تشدید تنش ها میان مقامات دولتی و پارلمانی افغانستان، پارلمان این کشور طرح تنظیم حقوق مقامات دولتی را تصویب نکرد.

تنش و درگیری میان دولت و پارلمان افغانستان درباره موضوع مشروعیت ادامه کار پارلمان پس از پایان مهلت قانونی این دوره مجلس ادامه دارد.

روز گذشته مقامات پارلمانی با انتقاد تند از دولت گفته بودند پارلمان مشروعیت خود را از طریق تفاهم سیاسی بدست نمی اورد و دولت نمی تواند مشروعیت یا عدم مشروعیت این نهاد را مشخص کند.

برخی از نمایندگان می گویند دولت به دنبال گرفتن صلاحیت نظارت و استیضاح از مجلس است.