وزارت دفاع افغانستان:

باید با جنگ تبلیغاتی داعش مقابله شود

سیاسی

وزارت دفاع افغانستان جنگ تبلیغاتی داعش را خطرناک تر از جنگ نظامی خواند و خواستار ممانعت اقدامات تکفیری ها در این راستا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «دولت وزیری»، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت: «وزارت مخابرات و اداره‌های مربوطه‌اش باید تلاش نمایند تا جلوی تبلیغات منفی علیه دولت و نیروهای نظامی کشور را بگیرد.»

وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان نیز این امر را وظیفه وزارت فرهنگ و اطلاعات می داند.

گروه تروریستی داعش حضور گسترده ای در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی دارد و از این طریق به تبلیغات و عضو گیری می پردازد.