واکنش هیئت علمای بحرین به حکم دبیر کل جمعیت الوفاق

سیاسی

هیئت علمای بحرین، حکم صادره علیه شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق را فاقد وجاهت حقوقی و قانونی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، هیئت علمای بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: حکم صادره علیه شیخ علی سلمان فاقد وجاهت حقوقی درست، و صادر شده از دادگاهی فاقد صلاحیت و معیارهای حقوق درست وعادلانه است.

در این بیانیه آمده است: کسی که محکوم شد است یکی از شخصیت های بزرگ و یکی از بزرگترین حامیان آزادی وکرامت همه است.این حکمی علیه ملتی است که نمی میرد و حرکت و جنبشی است که متوقف نمی شود.

علمای بحرین اعلام کردند: این حکم به نفع کشور و ثبات آن نیست.این حکم اقدام مسالمت آمیز که شیخ علی سلمان منادی آن بود را محکوم می کند.قیام مردم بحرین با وجود به زندان افکندن شماری ادامه می یابد.گریزی از اصلاحات و آزادی زندانیان سیاسی نیست.

در این بیانیه آمده است: ملت بحرین مصمم به ادامه حرکت مسالمت آمیز خود و تلاش برای رسیدن به خواسته های خود هستند.کسانی که درزندان به سر می برند هرگز حاضر نیستند که قیام متوقف شود.