القاعده، انتقام هلاکت الوحیشی را با اعدام دو سعودی گرفت

کد N861453