ابراز نگرانی دستگاه دیپلماسی کشور از صدور حکم اعدام برای محمد مرسی

سخنگوی وزارت امور خارجه از صدور حکم اعدام برای نخستین رئیس جمهور منتخب در انتخابات آزاد و رقابتی مصر ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرآنلاین مرضیه افخم با تاکید بر اهمیت جمهوری عربی مصر و نقش آن در منطقه و سیاست روشن ایران در جهت همکاری در حوزه های مشترک اظهار داشت : چالش هاي این کشور تنها از طریق مراجعه به آراء عمومی و مكانيزم های انتخاباتی و شناخته شده دمکراتیک مبتني بر گفتگوي ملی و توافق سیاسی قابل حل است.

افخم اضافه کرد : ج.ا.ایران همچنین معتقد است روش های مبتنی بر حذف و سرکوب و همچنین توسل به خشونت و ترور تنها به تضعیف مصر و جلوگیری از احیاء نقش و جایگاه تاریخی این کشور در منطقه و جهان منجر خواهد شد.

4949

کد N860973