فیلم/ اعلام نامزدی جب بوش برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

سیاسی

سرانجام پس از کش و قوس های فراون گزینه ای که بیشترین شانس را برای تبدیل شدن به نامزد اصلی حزب جمهوریخواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را دارد از شرکت در این رقابت ها خبر داد.

بسیاری از کارشناسان احتمال می دهند که رقابت نهایی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میان «جب بوش» از حزب جمهوریخواه و «هیلاری کلینتون» از حزب دموکرات، باشد. 

فیلم/ اعلام نامزدی جب بوش برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکاسرانجام پس از کش و قوس های فراون گزینه ای که بیشترین شانس را برای تبدیل شدن به نامزد اصلی حزب جمهوریخواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را دارد از شرکت در این رقابت ها خبر داد.