فیلم/ مذاکرات ژنو درباره یمن

مذاکرات ژنو درباره یمن با حضور نمایندگان گروه های مختلف یمنی از جمله انصارالله امروز چهارشنبه پیگیری می شود.

فیلم/ مذاکرات ژنو درباره یمنمذاکرات ژنو درباره یمن با حضور نمایندگان گروه های مختلف یمنی از جمله انصارالله امروز چهارشنبه پیگیری می شود.