نماینده سازمان ملل:

۲۵۰ هزار کودک سودانی با خطر گرسنگی مواجه هستند

سیاسی

نماینده سازمان ملل نسبت به خطر مرگ ۲۵۰ هزار کودک در سودان جنوبی به خاطر گرسنگی ناشی از جنگ داخلی که از یک سال و نیم پیش در این کشور شروع شده است، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «طوبی لانزر» هماهنگ کننده سازمان ملل در امور انسانی در جنوب سودان با تهیه گزارشی پیرامون اوضاع انسانی این منطقه گفت: از هر سه کودک یک نفر از سوء تغذیه شدید رنج می برد. بر این اساس ۲۵۰ هزار کودک با تهدید مرگ ناشی از گرسنگی مواجه هستند.

وی با تاکید بر اینکه ۸ میلیون نفر از ۱۲ میلیون جمعیت سودان جنوبی نیاز به کمک های انسانی دارند، افزود: ۴.۶ میلیون نفر در معرض احتمال مواجهه با کمبود شدید مواد غذایی مواجه هستند.

این مسئول سازمان ملل در گزارش خود تاکید کرد: ۶ ماه پیش ما بر این باور بودیم که خشونت و درد و رنج به اوج خود رسیده و دوران صلح فرا رسیده است ولی ما در اشتباه بودیم؛ چرا که لجاجت سیاسی منجر به از بین رفتن امکان صلح شد و جنگ هنوز ادامه دارد که باعث شده این کشور در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار گیرد.

گفتنی است مقامات سودان جنوبی در ابتدای ژوئن، فرستاده سازمان ملل به این کشور را به خاطر اینکه گفته بود این کشور در آستانه فروپاشی است اخراج کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']