افخم:

رویکرد امنیتی کمکی به حل مسائل در بحرین نمی کند

سیاسی

سخنگوی وزارت امور خارجه در پی صدور حکم زندان برای شیخ علی سلمان مجددا خواستار آزادی وی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرضیخ افخم،سخنگوی وزارت امور خارجه در پی صدور حکم زندان برای شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، مجددا  خواستار آزادی ایشان شد و گفت : بطور جدی انتظار می رود با  گروههایی که کاملا مسالمت جویانه خواسته های خود را مطرح کرده اند ، رفتار عادلانه، منطقی و مناسب بعمل آید.

مرضیه افخم با تاکید بر رویکرد گفتگو، خاطر نشان ساخت: رویکرد امنیتی کمکی به حل مسائل بحرین نمیکند و انجام گفتگو و توجه به خواست شخصیتها و گروههای معتدل و میانه رو بطور قطع تضمین کننده امنیت و آرامش بوده و کمک اساسی به حل مسائل بحرین است.