تصاویری از سرکرده القاعده در یمن/ القاعده کشته شدن ناصر الوحیشی را تایید کرد

کد N859141