باهنر:

استیضاح وزیر آموزش و پرورش 3 تیر انجام می‌شود

وزير آموزش و پرورش

به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر اظهار کرد: علی رغم جلسه نمایندگان استیضاح کننده در روز یکشنبه با وزیر آموزش و پرورش برای کاهش تعدادی از امضاهای نامه استیضاح وزیر، استیضاح آقای فانی هفته آینده 3 تیرماه برگزار می‌شود.

ادامه دارد

کد N859120