شورای عالی صلح افغانستان مذاکره دولت با طالبان را تکذیب کرد

سیاسی

شورای عالی صلح افغانستان اخبار مذاکره نمایندگان دولت و طالبان در نروژ را رد کرد و گفت هیچ نماینده ای برای مذاکره با طالبان نفرستاده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، با وجود انتشار گزارش هایی مبنی بر اعزام یک هیئت از دولت افغانستان به اسلو پایتخت نروژ، شورای عالی صلح می گوید تاکنون هیچ مذاکره رسمی میان دولت و طالبان تعیین نشده است.

دیروز گزارش هایی منتشر شد که بر اساس آن، محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی و محمد سونی قانونی، معاون اول رئیس جمهور سابق به نروژ رفته اند تا مذاکرات صلح را به صورت رسمی اغاز کنند.

در ماه های اخیر اخبار فروانی از وقوع مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان منتشر شده که هیچ کدام به طور رسمی تایید نشده است.