چین و آمریکا برای برگزاری رزمایش مشترک به توافق رسیدند

سیاسی

چین و آمریکا به تازگی توافقی را برای همکاری های نظامی با یکدیگر منعقد کرده اند که گام بزرگی برای بهبود رابطه دو کشور تلقی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، چین و آمریکا در بحبوحه تنش های برخاسته از اختلاف نظر درباه حق مالکیت در دریای چین جنوبی، قدم بسیاری بزرگی را در راستای بهبود رابطه دو کشور برداشته و توافقی را در زمینه همکاری های نظامی به امضا رساندند.

این توافق با هدف تضمین صداقت دوجانبه میان پکن – واشنگتن منعقد شده و شامل قوانینی برای کاهش تقابل دریایی و هوایی ارتش دو کشور است.

وزارت دفاع ملی چین نیز اعلام کرد که تعامل نظامی با واشنگتن ممکن است تا سال آینده به رزمایش مشترک بین دو کشور منجر شود. این مانورهای نظامی عمدتا با هدف آزمودن کارایی قوانین تعیین شده در توافق اخیر اجرا می شود.

در همین رابطه، آمریکا اخیرا از چین دعوت کرد تا در حاشیه مانور اقیانوس آرام که سال آینده برگزار می شود، حضور داشته باشد.  

 البته علیرغم حصول توافق اخیر، چین تاکید کرد که پیشرفت در زمینه تعامل با آمریکا تنها زمانی حاصل می شود که این کشور به حق مالکیت پکن در دریای چین جنوبی اذعان کند.