دادگاه بحرین امروز حکم «شیخ علی سلمان» را اعلام می کند

سیاسی

دادگاه جنایی چهارم بحرین امروز حکم دبیرکل جمعیت الوفاق این کشور را قرائت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوسط چاپ بحرین، دادگاه جنایی چهارم بحرین قرار است امروز حکم شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق را قرائت کند.

در همین راستا دادستانی کل بحرین شکایت وکلای مدافع شیخ علی سلمان علیه شاهد اثبات اتهامات وی را رد کرد.

شیخ علی سلمان از تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ بدون تفهیم اتهام در زندان های رژیم آل خلیفه بسر می برد.