با تصویب مجلس مقرر شد؛

تعیین سه شرط برای نمایندگی مجلس در هر حوزه انتخابیه

سیاسی

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح استانی- شهرستانی شدن انتخابات مجلس، سه شرط را برای نامزدی از هر حوزه انتخابیه تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح یک فوریتی استانی- شهرستانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس، ماده ۳ این طرح را تصویب کردند.

براساس این ماده، علاوه بر شرایط مندرج در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ آذر ماه ۱۳۷۸ و اصلاحیه های بعدی آن، هر داوطلب نمایندگی باید متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه محل ثبت نام بوده یا سابقه حداقل ۵ سال سکونت در آن محدوده یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد.

همچنین تبصره این ماده تصریح می کند که تغییر حوزه انتخابیه ناشی از اجرای قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۸۲ باید با رعایت شروط این ماده انجام شود.