با درخواست برای آزادی علی سلمان؛

عفو بین‌الملل: بحران پناهندگی پس از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسیده است

کد N858748