توضیحات زیباکلام درباره لغو سخنرانی اش: استاندار و فرماندار می خواستند سخنرانی برگزار شود

اعتماد نوشت:

روز يكشنبه قرار بود صادق زيبا كلام به مناسبت سالگرد پيروزي حسن روحاني در دليجان سخنراني داشته باشد اما برنامه سخنراني اش در آخرين لحظات با حضور دوتن از اعضاي شوراي تامين استان و با وجود پافشاري فرماندار و استاندار براي برگزاري لغو شد تا صادق زيباكلام هم به جمع سريال لغو سخنراني ها بپيوندد. از او در اين رابطه پرسيديم و او به «اعتماد» گفت: ديروز استاندار به صورت تلفني از من بابت لغو سخنراني ام در دليجان عذرخواهي كرد. دو روز پيش هم از اراك به دليجان آمده بودند و به شدت با لغو سخنراني ام مخالف بودند و سعي كردند در برابر كساني كه برنامه را لغو كردند مقاومت كند. دو نفر از شوراي تامين استان مانع از برگزاري مراسم سخنراني من شدند و مي گفتند « برخي نيروهاتحمل شنيدن سخنان زيباكلام را ندارند.» فرماندار البته سعي كرد تا ايستادگي كند و به مخالفين متذكر شد كه مواضع و صحبت هاي من حتي از تلويزيون ملي هم پخش شده است و مشكلي ندارد. اما نماينده يكي از نهادها از مواضع هسته اي من ايراد مي گيرد كه فرماندار در پاسخ به او مي گويد «زيباكلام در مورد پرونده هسته اي تنها طرح سوال مي كند. چطور است كه دلواپسان در مورد پرونده هسته اي پرسش هايشان را مطرح كنند اما زيبا كلام نمي تواند ؟» در هر صورت مقاومت هاي استاندار و فرماندار فايده اي نداشت و اين برنامه لغو شد. اما به عقيده من استاندار و فرماندار با توجه به اختياراتي كه در وزارت كشور دارند مي توانستند مانع بر هم خوردن برنامه شوند اما مخالفان تهديد كردند كه ممكن است شهر شلوغ شود و به مراسم سخنراني حمله شود و همين مساله باعث شد تا فرماندار و استاندار هم بيش از اين مقاومت نكنند.

2929

کد N858680