رئیس کمیته های انقلابی یمن:

ممانعت از اعزام هیئت یمنی به ژنو نشانگر مداخله آشکار متجاوزان است

سیاسی

رئیس کمیته های انقلابی یمن گفت مانع تراشی در برابر اعزام هیئت های سیاسی به گفتگوهای ژنو نشانگر مداخله آشکار کشورهای متجاوز و مخالفان راه حل سیاسی بحران یمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأنت، محمد الحوثی تاکید کرد: مانع اصلی گفتگوهای یمن کشورهای متجاوز هستند و این موضوعی است که «جمال بن عمر» فرستاده سابق سازمان ملل به یمن بر آن تاکید داشت.

وی با اشاره به این که مانع تراشی در برابر گفتگوهای یمن تاکیدی است بر تداوم تفکر مداخله جویانه و ویرانگر کشورهای متجاوز و عدم خواست آنها در رسیدن ملت یمن به یک راه حل سیاسی، گفت: دست کشورهای مستبد و متجاوز با وجود تلاششان برای حفظ مشروعیت بین المللی با مانع تراشی های آنها در برابر گفتگوهای ژنو رو شد.

رئیس کمیته انقلابی یمن افزود: مانع تراشی های کشورهای متجاوز در برابر ورود هیئت های سیاسی یمن به ژنو نشان دهنده نیت آنها برای به شکست کشاندن هر گونه تلاش سیاسی و نیز نمایانگر نقش ضعیف سازمان ملل در این پرونده است.

محمد الحوثی تاکید کرد: امروز تمام جهانیان می دانند که توطئه چینی بزرگی علیه ملت یمن شده است.

وی کشورهای متجاوز را مسئول کامل جنایت ها، محاصره ظالمانه علیه ملت یمن و به شکست کشاندن راه حل سیاسی دانست و از جامعه بین الملل تحرکی جدی و عدم اجازه به این کشورها جهت ارتکاب جنایت های بیشتر علیه ملت مظلوم یمن را خواستار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']