جب بوش:

برای پیروزی وارد رقابت های انتخاباتی شده ام

سیاسی

فرماندار سابق ایالت فلوریدا و نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا گفت: من با قلبم وارد رقابت های انتخاباتی شدم و برای پیروزی تلاش می کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، جب بوش که در مراسم اعلام رسمی نامزدی اش از سوی حزب جمهوریخواه در جمع هوادارانش در دانشگاه دید میامی سخن می گفت، افزود: ما بار دیگر چشم های خود را خواهیم گشود و برای خود فرصت خواهیم ساخت؛ ما بار دیگر اتفاقات دنیا را به خواست خود رقم خواهیم زد.

بوش با انتقاد شدید از سیاست های اقتصادی دوران اوباما به ویژه سیاست های اقتصادی تصریح کرد: هدف من به عنوان رئیس جمهور آن است که رشد اقتصادی را به 4 درصد برسانم و 19 میلیون شغل جدید ایجاد کنم.

وی همچنین سیاست خارجی آمریکا را به باد انتقاد گرفت و گفت که نباید اجازه داد تیم های سیاست خارجی اوباما به رهبری کلینتون و کری تکرار شوند. بوش درباره برقراری روابط آمریکا با کوبا گفت: آماده ام به عنوان رئیس جمهور به هاوانا بروم و با کوبایی هایی که بدنبال آزادی هستند، همدردی کنم.

وی همچنین حمایت کامل خود را از رژیم صهیونیستی به عنوان متحد آمریکا در خاورمیانه اعلام کرد.

این نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری 2016 با انتقاد از بوروکراسی فراوانی که در آمریکا وجود دارد، خاطرنشان کرد: ما نمی خواهیم افتضاحی را که در واشنگتن وجود دارد، با انتخاب افرادی که به خلق این آشفتگی کمک کرده اند یا با تایید افرادی که قادر به درست کردن آن نیستند، تمیز کنیم.

جب پسر کوچک جرج بوش پدر رئیس جمهوری اسبق آمریکا و برادر کوچک تر جرج دابلیو. بوش پسر است. جب بوش در طول سخنرانی خود چندین بار برای هوادارانش به زبان اسپانیایی که دومین زبان متداول در آمریکا محسوب می شود، سخن گفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']