یک فلسطینی به ۱۱۹ سال زندان محکوم شد

سیاسی

یک دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی یک فلسطینی ساکن کرانه باختری را به اتهام ربودن و قتل یک نظامی صهیونیست در سال ۲۰۱۳ به ۱۱۹ سال زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی با اعلام این خبر افزود: دادگاه نظامی اسرائیل «عبد السلام عمر» جوان فلسطینی ساکن کرانه باختری را به خاطر ربودن یک نظامی اسرائیلی و کشتن او با همکاری برادرش نضال به حبس ابد (۹۹ سال) و ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

رادیو رژیم صهیونیستی مدعی شد، هدف این جوان فلسطینی از ربودن و قتل نظامی اسرائیلی این بوده است که بتواند از طریق مذاکراه با طرف های اسرائیلی دو برادر اسیر خود را با جسد نظامی اسرائیلی معاوضه کند.

گفتنی است عبد السلام و نضال دو برادر فلسطینی ساکن کرانه باختری در سال ۲۰۱۳ با کشاندن یک نظامی صهیونیست به کرانه باختری او را کشتند تا بتوانند از این طریق دو برادر اسیر خود را از طریق مبادله با جسد نظامی اسرائیلی آزاد کنند.

سرویس های امنیتی رژیم صهیونیستی اعلام کردند این عملیات فردی بوده و عاملان آن به هیچکدام از گروه های شناخته شده فلسطینی وابسته نیستند. گفتنی است پیش از این دادگاه نظامی اسرائیل نضال را نیز به ۱۱۹ سال زندان محکوم کرده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']