دمپسی:

عراق برای پیروزی بر داعش نیازی به نیروهای آمریکایی ندارد

سیاسی

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مورد این که عراق برای پیروزی بر تروریست های داعش نیاز به نیروی زمینی آمریکا داشته باشد، ابراز تردید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «مارتین دمپسی» گفت عراق برای پشت سر گذاشتن شکاف داخلی و شروع نبرد یکپارچه علیه داعش نیاز به زمان دارد. وی طی سخنرانی برای نظامیان آمریکایی افزود: پیروزی همیشگی نیازمند چیزی فراتر از نیروی نظامی یعنی همان عراق متحد، یکپارچه و مورد حمایت همسایه هاست.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تاکید کرد: اگر ما بر این حمله متمرکز شویم تردیدی وجود ندارد داعش را در چارچوب زمانی سریعتری شکست خواهیم داد ولی بهای این حمله برای زنان و مردان ما در لباس نظامی سنگین خواهد بود.

دمپسی ضمن هشدار نسبت به عدم تداوم پیروزی ای که توسط آمریکایی ها محقق می شود، افزود: شاید داعش در نتیجه حملات ما عقب نشینی کرده و خسارت های نظامی زیادی را متحمل شود ولی دو سال بعد گروه دیگری با عنوان و ایدئولوژی متفاوت به وجود خواهد آمد.

وی با تاکید بر بررسی گزینه های دیگر در صورت ناتوانی دولت عراق در اتخاذ اقدامی که منجر به «تغییر قواعد بازی شود» مثل تشکیل گارد ملی متشکل از عشایر سنی، گفت: در این صورت ناچار خواهیم شد راه های دیگری را برای تداوم فشار بر داعش مثل انتخاب شرکاری دیگری که بتوان به آنها تکیه کرد، بررسی می کنیم.

رئیس ستاد مشترک آمریکا تصریح کرد: اگر داعش شروع به تهدید شهروندان، نهادها و منافع ملی و شروع به برنامه ریزی برای حمله در خارج علیه ما کند و طرح هایی را علیه ایالات متحده در نظر داشته باشد، ما قدرت های نظامی در منطقه داریم که می توانیم به آنها تکیه کنیم ولی به اعتقاد من در این مقطع نباید امید خود را به دولت عراق و توانایی ها آن در مدیریت حمله علیه داعش با حمایت هایی که ما می کنیم از دست بدهیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']