هشدار وزیر صهیونیست به پزشکان مخالف قانون تغذیه اجباری

سیاسی

یک وزیر رژیم صهیونیستی امروز به پزشکان سرپیچی کننده از قانون «تغذیه اجباری» اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، یک مسول رژیم صهیونیستی امروز به پزشکان سرپیچی کننده از قانون «تغذیه اجباری» اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا هشدار داد.

«یعکوف لیتزمن» معاون وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی امروز در یک سخنرانی به تعدادی از پزشکان که در واکنش به قانون «تغذیه اجباری» اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا، از این کار سرباز زده بودند هشدار داد و خواستار عذرخواهی آنان شد.

روز گذشته، مقامات رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست های خصمانه خود علیه فلسطینیان قانون «تغذیه اجباری» اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا را تصویب کردند.

بر اساس این قانون نظامیان رژیم صهیونیستی به اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا به اجبار غذا خواهند داد تا بدین ترتیب از شهادت آنها بر اثر گرسنگی و به تبع آن افزایش موج انتقادات ممانعت کنند.