موسسه تحقیقات صلح بین الملل استکهلم:

قدرت های هسته ای کماکان زرادخانه هسته ای خود را ارتقاء می دهند

سیاسی

با وجود حرکت جهان به سمت خلع سلاح هسته ای کشورهای دارای سلاح هسته ای کماکان به ارتقاء تسلیحات هسته ای خود مشغول هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گزارش منتشر شده 15 ژوئن موسسه تحقیقات صلح بین الملل استکهلم نشان می دهد که کشورهای دارای سلاح هسته ای با وجود تلاش های جهانی برای خلع سلاح هسته ای مشغول ارتقاء زرادخانه های هسته ای خود هستند.

بنا بر این گزارش بین سال های 2010 تا 2015 شمار کلاهک های هسته ای در جهان از 22600 به 15850 کاهش یافت که آمریکا و روسیه بیشترین سهم را در کاهش این کلاهک ها داشتند.

در گزارش این موسسه با اشاره به برنامه های پرهزینه دراز مدت نوسازی تسلیحات هسته ای توسط آمریکا و روسیه آمده است: برنامه های نوسازی جاری توسط کشورهای دارنده سلاح های اتمی نشان می دهد که هیچ یک از آنها در آینده نزدیک و قابل پیش بینی دست از زرادخانه های خود نخواهند کشید.

هچنین در این گزارش آمده است دیگر کشورهای داری سلاح هسته ای جهان یعنی چین، فرانسه و انگلیس هم که بطور رسمی NPT را امضائ کرده اند سرگرم توسعه و بازسازی برنامه های اتمی خود هستند و یا اعلام کرده اند که قصد این کار را دارند.

در این گزارش آمده است در میان این کشورها تنها چین توسعه متعادلی در خصوص زراد خانه هسته ای خود داشته است.

همچنین در این گزارش آمده است کره شمالی قصد دارد تعداد کلاهک های هسته ای خود را از 6 به 8 عدد افزایش دهد.