شروط حزب حرکت ملی برای شرکت در دولت ائتلافی ترکیه

سیاسی

رئیس حزب حرکت ملی ترکیه خواستار گشودن پرونده فساد مالی چهار وزیر سابق حزب عدالت و توسعه و پسر اردوغان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «دولت باهجالی» رئیس حزب حرکت ملی ترکیه برای شرکت حزبش در دولت ائتلافی با حزب حاکم عدالت و توسعه شرط تعیین کرد.

وی در اظهارات خود شرط شرکت دولت ائتلافی را گشوده شدن پرونده فساد مالی 4 وزیر سابق این حزب و بلال اردوغان پسر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دانست.

وی گفت: ما برای مذاکره در این خصوص درها را نبسته ایم و در باز است. افرادی هستند که خواستار حضور ما در دولت به منظور جلوگیری از قتل عام ملی گراها هستند اما ما برای حضور در دولت اصول خود را زیر پا نخواهیم گذاشت.

باهجالی در ادامه گفت: از ما می خواهند تا در دولت ائتلافی با حزب عدالت و توسعه شرکت کنمی اما با پرونده های 17 و 25 دسامبر چه کار کنیم؟

وی گفت: بلال(پسر اردوغان) را به ما بدهید دولت را بگیرید.