چاد از نخستین حمله انتحاری به پایتخت این کشور خبر داد

سیاسی

پایتخت کشور آفریقایی چاد برای نخستین بار حمله انتحاری به مراکز امنیتی خود را تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شهر«انجامنا» پایتخت کشور آفریقایی چاد، در روز دوشنبه شاهد حمله انتحاری به یک مرکز فرماندهی و دانشگاه پلیس بود.

وزارت کشور چاد از شمار تلفات احتمالی این حملات -که نخستین مورد در نوع خود است- سخنی نگفت ولی صحت آن را مورد تایید قرار داد.

کشور نفت خیز چاد نقش مؤثری در مقابله با گروه های تروریستی در مرزهای غرب آفریقا دارد و به مهار گروه های تروریستی القاعده و بوکوحرام در کشورهای همسایه نظیر مالی و نیجریه کمک می کند.

 شهر انجامنا مقر گروه ضربتی است که قرار است با همکاری جمعی از کشورهای آفریقایی شامل نیجریه، کامرون، نیجر و بنین برای مبارزه با بکوحرام تشکیل شود.