محدودیت های نظامی ارتش افغانستان لغو شد

سیاسی

رئیس ستاد ارتش افغانستان از لغو تمامی محدودیت های نظامی برای مقابله با طالبان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، ژنرال «قدم شاه شهیم» رئیس ستاد ارتش افغانستان، از لغو تمامی محدودیت های نظامی برای مقابله با طالبان خبر داد.

این مقام ارتش افغانستان گفت: بر اساس تصمیم اخیر وزارت دفاع، از این پس ارتش افغانستان می تواند از سلاح هاس سنگین و تمامی تجهیزات هوایی و زمینی خود علیه دشمنان استفاده کند و محدودیت عملیات های شبانه نیز برداشته شده است.

محدودیت های نظامی نیروهای ارتش افغانستان در دوران حامد کرزی و پس از آنکه ده غیر نظامی در حمله نیروهای ناتو در شرق افغانستان کشته شدند وضع شد.